USLUGE

Peak Houses

Projektiranje

U toku prve faze planiranja projekta rad sa klijentom je od  velike važnosti.

Kod izrade individualnog projekta klijent mora biti maksimalno uključen i mora biti obaviješten oko razrade idejnog projekta u cilju ostvarivanja svih želja, potreba i vizija našeg klijenta.

Gradnja

Nakon uspješno urađenog projekta same kuće naš tim pristupa radovima (od temelja do krova).

Pri čemu se vodi računa da svi radovi budu adekvatno urađeni, kvalitetno i na vrijeme u dogovorenim rokovima.

Jamstvo

Peak houses d.o.o. tvrtka daje jamstvo na sve radove koje izvodi.

Tako da je kompletan proces do Vašeg novog doma siguran.

Mislite na budućnost

Korištenje prirodnih materijala bez emisija i radioaktivnosti
Otpornost na sve jačine potresa
Velika brzina izgradnje objekata
Visok stupanj energetske efikasnosti
Smanjen negativan utjecaj na životnu sredinu
Visok stupanj kvalitete montažne gradnje
Smanjeni troškovi na gradilištu
Proces gradnje u kontroliranim klimatskim uvjetima